Styrelsen

Björn-Erik Tapper, Ordförande, Prebus AB, Uppsala
Joakim Tillas, Sekreterade, SEB , Stockholm
Peter Rubin, Kassör, PiRiA AB, Kalmar
Patrik Sondell, Svenska spel, Stockholm
Oskar Holmlund, Teknisk ansvarig, Stockholm
Björn Lannerö, Medlemsregister, Stockholm
Anders Johansson, Stockholm
Anders Karlsson, bkit, Haparanda
Sten Nikolaev, Adj, HP, Stockholm

Revisorer:
Ordinarie:     Kurt Sjöberg, Datagate AB, Uppsala
Ordinarie:     Kenneth Tonhammar, VMS-Akuten AB, Linköping
Suppleant:     Ragnar Nordberg, JMP Research & Development AB, Göteborg

Valberedning:
Ordinarie:     Bo Eliasson, Advania AB, Stockholm
Ordinarie:     Annika Johansson, SEB AB, Stockholm

Postadress:
HP-Connect Sweden
c/o Peter Rubin
Kantarellgatan 15
386 32 Färjestaden